EXPOSICIONS - CONFERÈNCIES - CORAL - TALLERS I CURSOS - AVISOS - HEMEROTECA
 
 
 
Vols fer-te soci ?
 

 

Associació cívica, cultural, esportiva i recreativa, inscrita amb el número 7.669 al registre d'associacions de la Generalitat de Catalunya.

 

 

>>> Portada del butlletí mensual Gent del Masnou Domicili social
Carrer del Doctor Josep Agell, 5 baixos
Edifici Fundació La Calandria
08320 EL MASNOU (Barcelona)
Telèfon 679 03 68 93

Correu electrònic
gentdelmasnou@gmail.com

Horaris d'obertura del local social
Feiners: de 18 a 20.30 hores

Diumenges i festius: Tancat

Dades de l'associació
Data de fundació : 27/01/1985
Idioma oficial: el català
Estatuts socials


FINALITAT SOCIAL


És l'objectiu bàsic de l'Associació potenciar i fomentar l'esperit cívic i la cultura catalana, mitjançant la promoció i participació en tota mena d'activitats que, desinteressadament i amb esperit de servei, es puguin oferir als ciutadans, amb total independència de tota doctrina o actuació de qualsevol partit i/o organització política o religiosa (extracte del cap. II dels estatuts socials).

ESTATGE SOCIAL

Des del 26/02/1989 l'Associació disposa d'un local d'uns 300 m2 , amb sala d'exposicions, sala polivalent, sala de juntes i altres dependències, en un edifici cèntric propietat de la l'entitat Fundació Privada La Calàndria.

ORGANITZACIÓ INTERNA

El govern de l'Associació correspon a l'Assemblea General i, en la seva representació, a la Junta Directiva, composta pel President, Vicepresident, Secretari, Tresorer i els quatre Vocals de les Vocalies Cívica, Cultural, Esportiva i Recreativa.

 

 

Disseny del web
www.marcduran.com
Creació i manteniment
www.elmasnou.com