EXPOSICIONS - COL·LECCIONISME - CONFERÈNCIES - CORAL - TALLERS I CURSOS - AVISOS - HEMEROTECA
 
 
 
Vols fer-te soci ?
 
Grup Rauxa

VOLS FER-TE SOCI ?

Si estàs interessat a fer-te soci de Gent del Masnou vine'ns a veure o també pots fer servir aquest formulari que tens a continuació

QUOTA ANUAL PER A L’ANY 2017: 41 €

Revisable anualment amb l'IPC

 

Dades personals
 
   
Nom:
Cognoms:
Adreça:
Telèfon:
e-Mail:
DNI:
Data de naixament:
   
Cònjugue / parella
 
   
Nom:
Cognoms:
DNI:
Data de naixament:
   
Domiciliació bancària
   
Banc / Caixa:
Adreça:
Núm de compte IBAN:
   
 
   

 


Aquest document autoritza el pagament de les quotes de Gent del Masnou amb càrrec al meu compte / llibreta al banc o caixa especificat.

Aquesta informació pot ser modificada i/o cancelada segons disposa la Lley de Protecció de Dades. En aquest cas l'interessat haurà de comunicar-ho a Gent del Masnou.