EXPOSICIONS - COL·LECCIONISME - CONFERÈNCIES - CORAL - TALLERS I CURSOS - AVISOS - HEMEROTECA
 
 
 
Vols fer-te soci ?
 
Grup Rauxa

VOLS FER-TE SOCI ?

Si estàs interessat a fer-te soci de Gent del Masnou vine'ns a veure o també pots fer servir aquest formulari que tens a continuació

QUOTA ANUAL PER A L’ANY 2016: 40 €

 

Vull fer-me soci !

Dades personals
 
   
Nom:
Cognoms:
Adreça:
Telèfon:
e-Mail:
DNI:
Data de naixament:
   
Domiciliació bancària
  (Codi IBAN)
   
Banc / Caixa:
Adreça:
Entitat:
Oficina:
DC:
Núm de compte:
 
   
 
   

 


Aquest document autoritza el pagament de les quotes de Gent del Masnou amb càrrec al meu compte / llibreta al banc o caixa especificat.

Aquesta informació pot ser modificada i/o cancelada segons disposa la Lley de Protecció de Dades. En aquest cas l'interessat haurà de comunicar-ho a Gent del Masnou.